Pneumokokvaccination

PNEUMOKOKVACCINATION

Pneumokokker er en gruppe bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorlig sygdom. Vaccinen tilbydes gratis til følgende grupper:

- Personer der er fyldt 65 år

- Beboere på plejehjem og andre botilbud

- Personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom:

a) Personer med manglende milt eller dysfunktion af milten.

b) Personer med påvirket vejrtrækning på grund af nedsat muskelkraft.

c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

d) Personer med liquorlækage.

e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.

f) Personer med Cochlear implantation.

g) Personer med stamcelletransplantation.

h) Personer med organtransplantation.

i) Personer med diabetes mellitus.

j) Personer med kronisk hjertesygdom.

k) Personer med kronisk lungesygdom.

l) Personer med kronisk nyresygdom.

m) Personer med kronisk leversygdom.

- Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har sygdomme eller tilstande, der giver særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom. (spørg lægen)
- Svejsere.
Der er mulighed for at få vaccinen mod egenbetaling.
Pris: 300 kr.

Vaccinen holder i 6 år.