Spiral

SPIRAL

Det er muligt at få lagt spiral som præventionsmiddel eller som blødningsregulerende middel her i klinikken.

Drøft gerne med lægen, om det skal være en hormon- eller kobber-spiral, du skal vælge. Vi vil anbefale hormon-spiral, da det i de aller fleste tilfælde vil nedsætte blødningsmængden og formentlig endda få blødningerne til at ophøre helt. Det er dog forventeligt, at du kan få uregelmæssige blødninger de første måneder efter oplægningen, måske i helt op til 6 måneder.
Kobberspiralen er helt fri for hormoner. Den giver risiko for let øget blødningsmængde og for forværring af menstruationssmerter.

Hormon-spiralen kræver recept, koster ca. 1.100 kr. Den kan ligge i op til 6 år - alt efter hvilken type man vælger. Kobberspiraler fås i håndkøb, koster ca. 300 kr., kan ligge i op til 5 år.

Det er en god ide at tage håndkøbs-smertestillende medicin ca. 1 time inden oplægningen, fx 2 tabl. Paracetamol og 2 tabl. Ipren, idet det oftest er forbundet med et vist ubehag at få spiralen lagt. Det er ligeledes forventeligt, at der vil være lidt murrende smerter i underlivet de kommende par dage efter spiralanlæggelsen, hvilket vil kunne lindres med Paracetamol og Ipren
Ved selve oplægningen laves der først gynækologisk undersøgelse. Der podes altid for klamydia, og ved tvivlstilfælde undersøges der forud for undersøgelsen for graviditet på en urinprøve.
Ved oplægningen er der en minimal risiko for, at der laves hul på livmoderen. I fald der tilkommer akutte mavesmerter det første døgn efter oplægningen, skal du kontakte lægevagten, mhp. at blive vurderet på gynækologisk afdeling.
Man skal undgå karbad, svømmehal og lign. samt undgå samleje og brugen af tamponer 3-4 dage efter spiralanlæggelsen, af hensyn til infektionsrisikoen.
Vi tilbyder kontrol af spiralen ca. 6 uger efter anlæggelsen. Her vil vi høre, hvordan du har det med spiralen og vurdere, om spiralsnorene skal klippes kortere.

Man kan godt få en spiral på trods af, at man ikke har født. Det anbefales også til helt unge kvinder.

Læs mere her.