Metformin

INFORMATION TIL PATIENTER DER FÅR METFORMIN. 

Metformin er et vigtigt medikament i behandlingen af type 2 diabetes. 

  • Tabletterne skal indtages sammen med et måltid, typisk morgenmad og aftensmad. 
  • Metformin kan give bivirkninger fra mave og tarm, typisk kvalme, mavesmerter eller diare. Disse bivirkninger går oftest over efter et par dage/uger 

Metformin kan i nogle tilfælde belaste dine nyrer. Du skal derfor holde pause med Metformin, hvis du: 

  1. Er akut syg med feber. 
  1. Har omgangssyge med diarré og/eller opkastning. 
  1. Andre sygdomme, hvor du ikke kan drikke normalt. 
  1. Røntgenundersøgelser med mulig brug af kontrast (CT og MR scanninger). Pause 3 dage før til og med 2 dage efter undersøgelsen. 
  1. Planlagt operation i fuld bedøvelse eller rygmarvsbedøvelse. 

Så snart du er ovre din akutte sygdom, kan du genoptage Metformin. 

Læs mere her: https://min.medicin.dk/medicin/praeparater/2900