Attester

Der udfærdiges forskellige attester i klinikken. Nogle attester skal du selv betale for og andre attester betales af arbejdsgiver, forsikringsselskab eller kommunen.

Attester med egenbetaling:

 • Kørekortsattest, 600 kr. inkl. moms
 • Sygemelding i forbindelse med eksamen, 400 kr. ekskl. moms
 • Ansøgning om parkeringsskilt til handicappede, 500 kr. ekskl. moms
 • Ansøgning om Ledsagerkort for pers. med handicap, 500 kr. ekskl. moms.
 • Rejseafbestilling, FP910 Lægeattest i forb. med afbestilling af rejse, 781,25 kr. inkl. moms, pris pr. 1/4 2024, den reguleres jvf. Attestnøglen årligt
 • Mulighedserklæring, 700 kr. ekskl. moms
 • Ansøgning om enkelttilskud, pris efter tidsforbrug
 • Lægeattest til arbejdsgiver, 700 kr. ekskl. moms
 • Friattest, 600 kr. ekskl. moms
 • Privat konsultation, 500 kr. pr. 15 min. + individuelle tillægsydelser
 • Journaludskrift som pdf pr. mail/USB, pris efter tidsforbrug

Udfyldelse af en attest kræver en tid hos lægen og da attesterne er af meget forskellig længde og indhold, varierer det meget, hvor lang tid der skal afsættes til konsultationen. Du skal derfor kontakte sekretæren, når du ønsker tid til en attest. Du skal her oplyse navnet på den attest, du ønsker en tid til udfyldelse af. Hvis attesten er med egenbetaling, skal der betales kontant eller med MobilePay ved udlevering af attesten.

Attest til pensions- og forsikringsselskaber:

Honorar for private attester uden fast takst udregnes efter tidsforbrug.
Der arbejdes med en timepris på 2400 kr.
En attest afregnes for minimum 30 minutter.

 • FP220 Blodtryks- og Lipidattest, 1600 kr. + moms
 • FP230 HIV antistofattest, 1600 kr. + moms
 • FP300 Begyndelsesattest, 1600 kr. + moms
 • FP350 Statusattest til forsikring, 1900 kr. + moms
 • FP360 Statusattest nakke og hals til forsikringen, 1900 kr. + moms
 • FP401 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne I, 1265 kr. + moms
 • FP410 Funktionsattest, 1200 kr. + moms
 • FP420 Funktionsattest bryst og lænderyg, 2400 kr. + moms
 • FP430 Funktionsattest skulder, overarm og albue, 2400 kr. + moms
 • FP440 Funktionsattest underarm og håndled, 2400 kr. + moms
 • FP450 Funktionsattest fingre, 2400 kr. + moms
 • FP460 Funktionsattest hofte og lår, 2400 kr. + moms
 • FP470 Funktionsattest Knæ, 2400 kr. + moms
 • FP480 Funktionsattest fod og underben, 2400 kr. + moms
 • FP490 Funktionsattest tæer, mellemfod og fodrod, 2400 kr. + moms