Henvisning

HENVISNING

En henvisning kræver fremmøde til lægekonsultation og udfærdiges derfor ikke efter anmodning pr. e-konsultation eller telefon. Hvis lægen vurderer, at det er relevant udfærdiges en henvisning til fysioterapeut, psykolog, speciallæge, sygehus etc. umiddelbart efter konsultationen.

Henvisningen sendes elektronisk.

Patienten bestiller selv tid ved fysioterapeut, psykolog eller speciallæge. Henvisningen skal tages i brug indenfor 6 måneder til speciallæge, 2 måneder til fysioterapeut, dog allerede inden for 1 måned til psykolog.
Det betyder ikke, at du får en konsultation inden for de angivne tidsintervaller - blot at du skal have kontaktet behandleren inden.