Allergier

ALLERGIER

Allergi over for medicin
Det er MEGET vigtigt, at du oplyser os, om du har en allergi. Især, hvis du har allergi over for medicin. Det skal noteres i din journal, men det er ligeledes vigtigt, at du nævner det, når der skal udskrives medicin. Det gælder alle steder, fx både hos os, på hospitalet, hos tandlægen og i lægevagten.

Allergi over for vacciner
Hvis du har allergi, kan du måske være i tvivl om, hvorvidt du kan tåle de enkelte vacciner. Generelt bør man ikke vaccinere ved allergi overfor et eller flere af indholds- eller hjælpestofferne i vaccinen - eller ved tidligere alvorlig allergisk reaktion efter vaccination. Men du bør altid drøfte muligheden for en vaccination med lægen, for i nogle tilfælde kan det godt lade sig gøre alligevel. Ofte kan de symptomer, som du får, være af betydning for, om du kan vaccineres.

Symptomer
Allergi kan være en arveligt betinget sygdom, som tit knytter sig til astma, høfeber og børneeksem.
Allergisymptomer kan vise sig som høfeber, astma, eksem, mavegener og nældefeber. Når du har allergi, er det vigtigt at undgå at blive udsat for de ting, du ikke kan tåle. Hvis du får allergisymptomer, kan de eventuelt behandles med medicin. Læs mere under patientvejledninger, underpunktet Høfeber.

Insektallergi
En forholdsvis lille gruppe har allergi over for insekter. Men en regelret allergi over for hvepse eller bier kan være ganske alvorlig.
Du bør gå til lægen og eventuelt få lavet en allergitest, hvis du har reageret kraftigt på et insektstik. Der bør gå mindst fire uger fra du er blevet stukket, til du får lavet testen.

Udredning
Her i klinikken kan vi udrede for allergi med blodprøver. Her kan vi teste for de mest almindelige høfeber-typer, og starte udredning for penicillin-allergi og visse fødevare-allergier.
Hvis man ønsker en priktest, hvor der undersøges for flere høfeber-typer, så kan du kontakte en øre-næse-hals-læge. Det kræver ikke henvisning.